Radev Gergő

felelős tervező
ügyvezető tulajdonos

iroda@ermin.hu

+36 30 321 2157

A fenntarthatóság a természetünk része - folyamatos fejlődést, alkalmazkodást, folyamatos megújulást jelent. Ahogy az életem minden területén itt is erősen megkérdőjelezem a kialakult szokásokat (status quo), keresem azt, ami közösséget teremt nem megoszt, ami a szabadságot és az emberségességet növeli, nem csorbítja azt. Számomra a természet összefonódó létezése példamutató, analógiájára képzelek el olyan épített környezetet, ahol hasonló alapelvek dominálnak.

Számomra az egyik meghatározó élmény ezen a téren egy kisvejkei szociális építőtábor volt (Habitat for Humanity szevezésében), ami a vidék, a kivitelezés és az emberek felé irányította a figyelmem. Itt elsősorban nem a természetes anyagokon, hanem inkább a szolgálaton volt a hangsúly - számomra ebből nő ki a természet, mint az ember élőhelyének tisztelete, és a természetes, emberközeli anyagok iránti vonzalom - nem tartom magam romantikusan szentimentális környezetvédőnek. A másik nagy impulzus Kós Károly élettörténete volt számomra, ami nincs hiján alázatnak, mesterségnek, őseinktől való tanulásnak.

Számomra az emberek segítése az első, ezért dolgozom - az építészetet komplexitása miatt szeretem. A koncepcióalkotást és a kivitelezést kedvelem a legjobban, valamint a cégépítést és vezetést - mindegyik területen rengeteget kell még tanulnom - de ez inkább az időn, mintsem az elhatározásomon múlik.