top of page

Településmentés - fejlesztés Egyházasbást

Tömören, kevésbé tömören - a lényegen többször átmenve igyekszem elszánt képet festeni egy új munkánkról, ami szintén az építész feladata lehet és kell legyen. Minden kistérség, település szakmai támogatásra szorul. Ez egy nagy csapatmunka, és csak közösen tudjuk megőrizni, megtisztelni azt, amink van - és csak közös erővel tudunk őseink hagyatékára építkezve valami előre, rajtunk túlmutatót létrehozni.


Ez a projekt részben szociális, részben egy érdekes építészeti kihívás 2019 őszén álltunk neki. Ezúton is köszönöm Zajti Ferencnek, hogy összekötött minket, valamint Mede Ferinek és Ilonának a vendégszeretet és bizalmat!


Bevezetővel indulunk


Egyházasbást (újbást) az északi magyar határ mentén a szlovákiai oldalon helyezkedik el Salgótartján vonzáskörzetében. A településen végigsétálva rengeteg 100-évesnél régebbi épület, hagyományos népi építészeti érték látható. A település 3 nemesi kúriájából jelenleg már csak egy áll elhagyatottan a domboldalban.


lehetne a középkorban is - gyönyörű

A település még élő és élni is szeretne.

A közösséget újraszervező, aktivitást serkentő Medvesalja Egyesület több éve dolgozik a helyiekkel közösen a település fejlesztésén. Kialakított egy fogadót és szállás épületet, amely az idelátogatókat fogadni tudja. Éves szinten több mint 60 rendezvényt szerveznek a térségben, hogy ismertté váljanak a terület értékei, az épített örökség még látható és menthető darabkái.


Az egyesület elnökének, Mede Ferencnek a családja Egyházasbástról származik, nagyszülei, dédszülei még itt éltek. Jelenleg több portát megvásárolva, azon dolgoznak, hogy pár szakszerűen helyreállított, használható épülettel jó példaként járjanak elől, az itt építkezők, felújítók számára.(pörgess)


Ezek az épületek, porták a település több pontján helyezkednek el, így lehetőség van egy települést átfogó hálózat létrehozására, amely több ponton is képviseli az épített örökség védelmének szándékát, illetve a teljes területen körbe tudja vezetni az idelátogatókat. Az épületek mentése mellett a történeti emlékek gyűjtése is folyamatban van - például a régi elbontott malomról, a kúriákról és a helyi családokról, népi építészetükről is.


Ez a munkásság több helyi embert is sikeresen aktivizált, egyre többen támogatják az egyesület és a Mede-család munkáját. A halmozódó gyűjtemény hasznos lehet építészek és műemlékvédelmi szakemberek számára is, valamint ez alapján a térség arculatát is összegezni lehet, amely a környező települések számára is sorvezetőül szolgálhat.


Az egyesület 2019 végén magyarországi építészeket is bevont az értékmentő, értékteremtő munkába, amelynek célja, hogy magyar mintára létrejöhessen a település arculati kézikönyve, és egy tervezett keretek között fejlődhessen a település, melynek egy sarkalatos pontja a helyi épített örökség megóvása és gyarapítása. A település arculati kézikönyvek (TAK-ok) jól összefoglalják a település múltját és jelenét, valamint javaslatot tesznek a jövőre nézve is - megfogalmazzák a település igényeit, a választott fejlődés irányát. Emellett bárki számára elérhetővé, megtekinthető válnak a település értékei, a helyi karakter, turisztikailag is felhelyezve a települést a térképre.Vendégszálló (pörgess)


A több éves, évtizedes munkát, a jelenleg elkezdett közös munka alapozná meg, ebből indulna ki ezután a település értékeinek rendszerbe foglalt gyűjtése és mentése, valamint egy olyan építészeti ajánlás, ami a mai korok igényeinek megfelelő felújítási, átalakítási munkálatokhoz javaslatokat tesz.


Az egyesület a konkrét értékmentő munka mellett nagy hangsúlyt fektet a helyi szervezetek, önkormányzatok tájékoztatására és összekapcsolására is, a későbbi közös munka reményében.

Jelenleg 5 porta felmérése készült el, ezekre az építészek felújítási, átalakítási javaslatok készítenek, utcarendezési koncepciókkal együtt. A történeti emlékek gyűjtése napirenden van. Tervezett cél egy február végi találkozó, amelyen a helyi polgármesterekkel közösen tudnánk megvitatni az elképzeléseket, hozott anyagot és meg tudnánk ágyazni a nyári tábornak is. A Szent István Egyetem által évente megrendezett felmérőtábor keretein belül az idei évben több, a térségre jellemző karakterű, értékes épület kerülne felmérésre, dokumentálásra. A felmérő és építőtáborok egyrészt megismertetik a résztvevőket a vidékkel, másrészt bekapcsolják a médiát is a folyamatba.


Részletek, arányok és Tóth Bence Péter vándorépítész (pörgess)


A középtávú cél olyan referencia épületek megvalósítása, amelyek nem csak szóban és papíron mutathatók be, hanem megvalósult épületekként tudják alátámasztani azt a képviselt elveket - azt, hogy kis odafigyeléssel, a helyi és térségi építészeti megoldásokra alapozva igenis ki lehet alakítani egy olyan modern faluképet, amely támogatja továbbra is az ember és a természet együttműködését és továbbra is hordozza azt az ősi elvrendszert és tudást, melyek alapján őseink a környezetüket alakították. Előtérbe kerülne a helyi, természetes anyagok alkalmazása olyan korszerű módokon, amelyek képesek kielégíteni a mai igényeket, követelményeket.


Magyarul: hogyan lehet a helyi épületeket a meglévő anyagokhoz jól társítható környezettudatos építőanyagokkal és megoldásokkal olyan szintre feljavítani, hogy azok újra használható és élhető környezete lehessen az embernek. A kérdésekre a válasz a természettel való együttműködésben rejlik, melynek alapelveit a hagyományos, népi építészeti örökségünk őrzi.

Hosszútávú cél egy valódi arculati kézikönyv és egy olyan javaslatcsomag létrehozása, amely nemcsak a építészeknek, mérnököknek adhat támpontot, hanem minden betelepülni, építkezni vágyó számára útmutatóul szolgálhat.Lopott tornác, erős falak - látszik hogy gondját viselik


Minden térségnek megvan a saját karaktere, arca és hogyha ez a tájjal kapcsolatban áll, azt kiegészítve támogatja az ember ottani létét életét, akkor ez a karakter igenis képes arra hogy újra hagyományt teremtve továbbéljen. Az egységes, megőrzött karakter és érték nemcsak szakmai, építészeti szempontból fontos, lehet turisztikai, gazdasági, de egészségügyi vagy akár környezetvédelmi szempontokból is, amelyek a település és a térség életképességét növelik.


És igazából ez a cél.

Az építészet kimondatlanul és láthatatlanul támogatja az emberi életet, nem önmagáért való, nem önmagáért őrzi meg a megmaradt értékeket és hagyományokat, hanem azért mert ezekben a hagyományokban egy teljesebb, környezettudatosabb és fenntarthatóbb életmód elvei, magjai találhatók meg - melyekre a mai korban is nagy szükség van.

Ezeket nem figyelembe véve a terület eljellegtelenendik, karakterét, varázsát veszti, kiszakad környezetéből - és így már nem képvisel olyan többlet értéket, amely vonzóvá teheti, potensé teheti a fejlődésre.


Célunk az hogy, minél több embert és több nézőpontot megmozgatva, minél több területen egyszerre valósuljon meg ez a fajta értékgyűjtés és bemutatás - valamint ezen értékek tanulságainak, formakincsének mai, élő gyakorlatba való átültetése.


Részletek, hangulat és a VÖLGY (pörgess)

Sok vályogház - elsősorban vályogtégla-falú épület található erre felé is, mindig van hol megosztani és közkincsé tenni a kapcsolódó tudást.

Összegezve a fenti gondolatokat, ez egy élő folyamat - igyekszünk figyelni, tanulni, együtt dolgozni valami olyanért, ami ma egyre kevésbé áll kézre: örökségünkért, méltóságért és a környezetért.


Comments


bottom of page